FAKTURAČNÉ ÚDAJE

HLAVAC REALITY s. r. o. 

Čadečka 3180

022 01 Čadca

IČO: 52 281 477

DIČ: 212 096 2910

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sro,  odd. Sro, vl.č.20306/L

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie