Geodetické plány

 

Ing. Milan Ševec – GEOVYMER

Autorizačný geodet

Člen komory geodetov a kartografov

Stará Bystrica 534, 023 04 Stará Bystrica

Tel.: 0905 414 038

e-mail: geovymer@gmail.com

Vyhľadávanie