Kontakt

HLAVAC REALITY s.r.o.

Ul. Školská 37,022 01 Čadca

(bývala budova pračovne)

Ing. Hlaváč Marián, MBA
Konateľ

       +421 914 123 433

e-mail:  hlavacreality@gmail.com

www.hlavacreality.sk

 

 

 

 

 

Konateľ

tel.: +421 915 995 100

e-mail:l

 
     

 

 

Vyhľadávanie