Znalecké posudky

 

Ing. Ján Milata

Znalec v odbore Stavebníctvo                       

Konská č. 493, 013 13 Rajecké Teplice  

tel.: +421 903 555 773

e-mail: jan.milata@gmail.com 

Zapísaný v zozname súdnych znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, pod evidenčným číslom 912 344

 

Ing. Mária Blahovcová

Znalec v odbore Geodézia

Znalec v odbore Stavebníctvo

Hurbanová 2306/21, 022 04 Čadca

tel.: +421 918 535 944

e-mail: maria.blahovcova@gmail.com

Zapísaná v zozname súdnych znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, pod evidenčným číslom 915 109.

 

Vypracovanie znaleckých posudkov v zmysle platných predpisov, akceptované všetkými bankovými inštitúciami pre:

 • Fyzické osoby,
 • Právnické osoby,
 • Bankové inštitúcie,
 • Orgány štátnej správy.

Predmet ohodnotenia:

 • Byty,
 • rodinné a obytné domy, rozostavané rodinné domy,
 • rekreačné zariadenia, rekreačné a záhradkárske chaty,
 • garáže a nebytové priestory,
 • pozemky, záhrady,
 • príslušenstvo budov,
 • administratívne budovy,
 • výrobné a skladové budovy a haly,
 • priemyselné a poľnohospodárske areály,
 • iné stavby.

 

Čo je potrebné doložiť k vypracovaniu znaleckého posudku:

Rodinný dom, rozostavaný rodinný dom:

 • stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti (v prípade rozostavanej stavby),
 • potvrdenie o veku stavby (kolaudačné rozhodnutie, v prípade absencie je možné nahradiť ho potvrdením stavebného úradu o veku stavby),
 • technickú dokumentáciu v rozsahu technická správa, pôdorysy a rezy (v prípade absencie je možné vyhotoviť náhradnú dokumentáciu pri miestnej ohliadke),
 • kópiu právnej listiny o nadobudnutí nehnuteľností (Kúpna zmluva, Darovacia zmluva...),
 • kópiu z katastrálnej mapy,
 • geometrický plán, ak nehnuteľnosť nie je zakreslená v katastrálnej.

Byt:

 • potvrdenie o veku bytového domu,
 • pôdorys bytu a podlažia,
 • kópiu právnej listiny o nadobudnutí nehnuteľností (Kúpna zmluva, Darovacia zmluva...),
 • kópiu z katastrálnej mapy.

Pozemok:

 • kópiu právnej listiny o nadobudnutí nehnuteľností (Kúpna zmluva, Darovacia zmluva...),
 • kópiu z katastrálnej mapy.
Vyhľadávanie